15 januari 2007

Härdsmälta på Skatteverket

Via Björn på Bloggen Bent och Marcus på Sagor från livbåten får jag reda på Skatteverkets senaste påhitt. Man vill bland annat tvinga alla konsumenter att ta emot och spara kvitton till inköp de gjort i butiker. Dessutom ska man kunna visa kvitton för bland annat renoveringar som hantverkare utfört i hemmet. Håkan Malmer på Skatteverket tycker att det är otvivelaktigt självklart att en konsument ska vara skyldig att ta emot ett kvitto. Intentionen är god - det ska minska den svarta ekonomin, men det slår så otroligt fel. Man kan inte tvinga fram ett laglydigt folk på det här sättet - det innebär bara till sist att människor tappar förtroendet för rättssamhället.

Själva grundproblemet med den svarta marknaden för arbete är att löneskatter och arbetsmarknadsavgifter i Sverige är så höga, att det sällan är lönt att anlita någon annan för att utföra ett arbete om man kan göra det själv. Det är inte att undra på att TV-program med Martin Timell som medverkande är så populära - enda sättet att bygga om hemma utan att det kostar skjortan är att göra det själv - eller betala någon annan svart för att göra det. Dessutom är det mer än lovligt byråkratiskt för en privatperson utan företarvana att bli vit arbetsgivare åt en annan privatperson. I ett samhälle som inte beskattade hederligt arbete så hårt skulle det också i långt mindre utsträckning löna sig att undanhålla inkomster från Skatteverket.