17 januari 2007

Håll Halland helt

Det ryktas nu i dagspressen om Ansvarskommitténs arbete. Man har kommit fram till att det ska finnas 6-9 regioner i Sverige, alla med:

  • en till två miljoner invånare, i nödfall en halv men absolut inte mindre

  • regionsjukhus

  • universitet

  • egen arbetsmarknadsregion år 2030

Dessa krav utesluter ju naturligtvis helt att Halland förblir en egen region - inte ett enda av kraven är uppfyllt. Det ska bli intressant att läsa Ansvarskommitténs rapport när den kommer den 28 februari - eftersom ryktena inte förtäljer vilken motiveringen till dessa krav är.

Region Halland kommer inte alls till samma slutsats som Ansvarskommittén om regionstorlekar, och man har nio starka argument på sin sida. Det nästan allra mest talande av dessa är att en förkrossande majoritet av halläningarna (till och med Kungsbackaborna) vill se ett bevarat län.

Och här kommer problemet med Ansvarskommitténs förslag. För att inte göra halläningarna mer upprörda än de redan är, föreslår man att sammanslagningar av länen ska initieras underifrån. Man har förmodligen helt enkelt inte hittat någon lämplig lösning på problemet att halläningarna inte vill delas upp i två eller rentav tre grupper - göteborgare, skåningar och kanske rentav även smålänningar. Tiden får utvisa vad som händer med den svenska regionindelningen - men det vore mycket olyckligt att tvinga en sådan på invånarna.

3 kommentarer:

Alkanen sa...

Förstår inte varför de ska hålla på och bråka med sånt här. De måste väl nån gång ha sett att mer och mer centralisering inte fungerar?

Anonym sa...

Hej!

Jag har, utifrån den regionstorlek som ansvarskommittén föreslår, funderat på olika alternativ för Jönköpings län och Småland. För att bilda mig en uppfattning om önskemålen i de till Småland angränsande länen, har jag bl.a. sökt information om Hallands önskemål. Efter att ha läst en del kan jag konstatera att Halland vill vara kvar odelat och värna om sin speciella anda. Man önskar därför att Halland blir egen region. Det poängteras särskilt att infrastruktur till Västra Götaland resp. Skåne är färdigbyggd, varför samarbete med dessa regioner är tillräckligt.
I Blekinge verkar det också finnas många som vill att det länet bildar egen region. Samarbete med regioner både i Sverige och runt Östersjön uppges som viktigt för Blekinge.

Även i Jönköpings län är det viktigt med samarbete med flera regioner (Västra Götaland, Östergötland, övriga Småland, Halland, Blekinge m.m.).
För Östergötland borde det vara oerhört viktigt med samarbete med Stockholmsregionen.

Jag konstaterar att många är rädda om sitt läns särart, men samtidigt poängterar vikten av samarbete åt många olika håll, vilket leder mig till tanken att Småland ju historiskt var en samling "Små länder".

Jag inser att man nu kanske skulle kunna bilda ett "Storsmåland" (namnet är oviktigt) som en samling "Små län" som fokuserar på särart, småskalighet och samarbete.
En region bestående av Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Östergötlands, Blekinge och Hallands län (Småland, Öland, Östergötland, Blekinge och Halland) skulle uppfylla Ansvarskommitténs krav och bli en region som samarbetar med regionerna kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur skulle Hallänningar ställa sig till ett sådant förslag?

Alex Bengtsson sa...

En nedläggning av Halland och större regioner är inget annat en ett sätt för politiker och byråkrater att förflytta makten om den generella välfärden längre bort från medborgarna. Håll Halland helt!/Bengtsson.