17 januari 2007

Granskningen av avtalen på Wild'n Fresh klar

Den granskning av skillnaderna mellan avtalen på salladsbaren Wild'n Fresh å ena sidan och Hotell och Restaurangfackets kollektivavtal å andra sidan som har gjorts av Centrum för Rättvisa har blivit klar. Till skillnad mot den "oberoende" granskning som HRF utförde så har man denna gång i alla fall haft tillgång till bägge avtalen - vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna göra en rättvis jämförelse.

Undersökningen kom fram till att salladsbarens villkor på alla punkter utom en, försäkrings- och pensionsskyddet, är likvärdiga eller bättre. För att undanröja även denna sista punkt har Sofia Appelgren, ägaren till salladsbaren, nu tecknat ett särskilt försäkringsskydd. Dessutom hade man redan tidigare betydligt bättre lön än vad som krävs i kollektivavtalet. Vilket som är bäst av tjänstepension och extra hög lön, beror naturligtvis väldigt mycket på den anställde och vilka prioriteringar den har.

Noteras kan dock att HRF redan tidigare har gått ut med att den avtalspension som de anställda skulle haft rätt till med kollektivavtal motsvarar 6903 kr per år. De räknar med heltidsanställningar i sina kalkyler. Utslaget på 2080 årsarbetstimmar (40 per vecka) motsvarar avtalspensionen alltså en lönehöjning på 3,32 kr i timmen. Även om man reserverar sig för konstiga skatteeffekter så ligger salladsbaren tydligt högre än så - Wild'n Fresh betalar en timlön som ligger minst 8,25 kr/h över gällande avtal (kollektivavtalsenlig lön är olika beroende på ålder). Det verkar alltså vara betydligt förmånligare att välja pengar i handen för de anställda, särskilt som några av dem pluggar och därmed kan minska beroendet av CSN.

HRF delar naturligtvis inte analysen som gjorts. De säger att den anställningsform som analysen gjorts utifrån inte skulle få användas av salladsbaren - men de vågar inte berätta vilken fördelen skulle vara för de anställda med någon av de andra anställningsformerna med mer än vaga formuleringar och ger inte intresserade möjlighet att ta reda på det själva (såvitt jag vet finns i stort sett inget kollektivavtal tillgängligt på nätet - det är möjligt att man kan beställa dem någonstans ifrån men så mycket jobb är jag inte beredd att uträtta för ett ensamt litet blogginlägg).

Dessutom, vad har kommande omförhandling av kollektivavtal i ett pressmeddelande om konflikten att göra? Vad har HRF:s krav på Hotell- och restaurangföretagarna med saken att göra - använder man konflikten till att sätta press på även övriga i branschen? Håll er till saken i era pressmeddelanden tack!

Inga kommentarer: