12 september 2009

Tänkte de inte på det?...

Någon måste ha haft riktigt mycket otur när de tänkte, samtidigt som de jobbade med socialtjänstutredningen. Jag kan inte för mitt liv föreställa sig att socialen har ett reellt behov av att lagra uppgifter om politiska åsikter. Gör om, gör rätt!

Inga kommentarer: