14 september 2009

Höghastighetståg - ja! Men var?Senare idag kommer betänkandet om höghastighetståg att lämnas över. Spännnande. Ovan har jag skissat de alternativa sträckor som jag känner till. Grått är befintliga stambanor, svart är den föreslagna Götalandsbanan vars grova sträckning inte är omdebatterad, den sammanbinder flera stora städer med i dag ganska dåliga anknytningar. Den sänker dessutom restiden, även mot Malmö, med över en halvtimme, tack vare att de tågen följer samma räls nästan halva sträckan.

De som debatterar Götalandsbanan debatterar snarare för eller emot höghastighetståg överhuvudtaget, exempelvis genom att hävda att det inte är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra klimatet. Jag ser det snarare som ett sätt att leva med de förändringar som blir nödvändiga, inte främst genom klimatförändringar, utan genom att oljepriset på sikt är på väg upp, tack vara peak oil, och att bygga ett samhälle "bortom oljan" som ändå är kapabelt till att bära en stark ekonomi.

Däremot har ett antal andra alternativ framkommit för en bana mot Sydsverige: Jönköping-Halmstad (rött), ungefär längs E4:an mellan Jönköping och Helsingborg, dvs Europabanan (blått), eventuellt med koppling direkt söderut från Örkelljungatrakten, längs nuvarande södra stambanan mellan Tranås och Lund (orange), samt ett helt östligt (nybyggt) alternativ via Linköping-Växjö-Kristianstad-Lund (lila).

Senaste utvecklingen är att
i förra veckan släpptes en dansk rapport om en möjlig tågtunnel mellan Helsingör och Helsingborg. En sådan tunnel är, i alla fall på sikt, antagligen en nödvändighet för att de bägge västliga alternativen ska vara lämpliga.

De alternativ som troligtvis är billigast, är Halmstad-Jönköping (pga kortare sträcka) samt längs södra stambanan (enklare att bygga längs gammal sträcka). Allra billigast är att höja hastigheten på befintlig bana till 250 km/h, men då blir det också ganska trångt på banan (snabba och långsamma tåg - som godståg - är svåra att blanda). Troligen behövs alltså ytterligare alltså åtminstone partiella extra spår. Slutligen blir det östligaste alternativet antagligen ganska dyrt att bygga på grund av längden.

Då är Europabanan intressant av andra anledningar. Visserligen har den kritiserats för att inte passera några större orter, vilket förvisso är sant, men kanske ska man även se detta som dess styrka? Det blir lättare att bygga för snabba hastigheter utan blockerande bebyggelse. Längs södra stambanan är orterna inte heller så stora. Restiden blir med detta förslag allra lägst. Alltså är det min favorit med en liten marginal, även om en förbättrad stambana vore intressant om pengarna inte räcker, eller som enklare extraalternativ (en potentiell Europabana kommer kunna vara ansluten till södra stambanan via flera tvärlänkar - Skånebanan, Markarydsbanan, Kust-till-kust-banan, Halmstadbanan och Jönköpingsbanan). Även om alla dessa sträckor inte är lämpliga för snabbtåg idag, skulle de vara utmärkta sätt att skapa direkttåg mot Stockholm. De är också möjliga kopplingar mellan banorna i ett byggskede. I alla fall i ett inledningsskede skulle några tåg kunna köra Jönköping-Värnamo-Alvesta, eller Jönköping-Markaryd-Hässleholm, istället för längs hela Europabanan. Det är inte självklart om det skulle bli snabbare än att köra längs med södra stambanan i lägre hastighet, men man skulle nå fler stora städer på det viset. Tåg som har andra mål än södra Sverige kommer fortfarande delvis kunna köra på höghastighetsbanan, för att sedan växlas in på tvärgående banor mot de bägge kusterna.

Det allra västligaste, och allra östligaste alternativet, verkar till viss del ha uppkommit andra anledningar än att de är allra bästa sättet att köra tåg mellan Mälardalen och Skåne. Både Halmstad, Växjö och Kristianstad, som alla är ganska stora städer, ligger idag något utanför tågens allfarvägar, även om det går järnvägar rätt igenom samtliga. För tåg mot Stockholm krävs det från alla orter normalt byten - för Halmstad i Göteborg (alternativt Hässleholm eller Nässjö), från Kristianstad i Hässleholm och från Växjö i Alvesta. Det vore antagligen bra om anslutningarna till dessa orter blev bättre, även om banor för >300 km/h kanske inte är nödvändiga.

Från Halmstad mot Värnamo och Nässjö är Halmstadbanan inte ens elektrifierad. Det går ett par dieseltåg om dagen - resan till Värnamo tar 1½ timme eftersom det är ganska många stopp och mycket kurvig bana. En elektrifiering och något förbättrad spårdragning skulle kunna spara en hel del tid jämfört med idag. Växjö skulle få mycket bättre anknytning norrut med ett triangelspår i Alvesta, så regionaltåg längs stambanan norrifrån mot sydöstra Sverige kunde svänga av stambanan där utan att behöva vända i Alvesta. Och Kristianstad väntar på sin diagonalbana mot Malmö. Tillsammans med en återuppbyggd järnväg mellan Olofström och Sölvesborg (tillsammans med elektrifiering Älmhult-Olofsström) skulle man ge en möjlighet att låta persontåg gå en östlig väg mot Malmö via Kristianstad. Detta skulle ge flera parallella sätt att köra tåg igenom landet - ett snabbt längs enbart höghastighetsbanan, och flera halvsnabba igenom intressanta städer på vägen, precis som man idag kör både X2000 kortaste vägen Stockholm-Göteborg, och InterCity-tåg längs omvägen norr om Mälaren.

Hur som helst: det viktigaste just nu är det Per säger. Viktigast är att starta Götalandsbanan. Höghastighetståg mot Malmö/Köpenhamn kan jämfört med det egentligen bara bli prioritet två.

Mer läsning: Banverkets höghastighetsutredning, föreslagen dragning Europabanan, föreslagen dragning uppgraderad stambana.

Uppdatering: SvD skriver också.

Uppdatering 2: Regeringen har släppt rapporten på webben. Det blir en variant av Europabanan, med en förgrening i Markaryd; ena benet mot Helsingborg och andra längs östra halvan av Markarydsbanan. Ett antal tidningar skriver: GP, SvD, DN, HD, HDs ledarblogg, Sydsvenskan samt Kristianstadsbladet. Dessutom språkrören för (mp) på Newsmill.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Höghastighetsbanan bör gå genom Sveriges största städer så att flest antal människor får tillgång till höghastighetstågen.

Ett högst rimligt förslag är:

Bana 1. Stockholm - Västerås - Örebro - Göteborg

Bana 2. Stockholm - Norrköping - Linköping - Jönköping - Helsingborg - Malmö

Om det nu ska byggas två höghastighetsbanor är det enligt mig rimligt att flest antal skattebetalare ska få direkttillgång till tågen. Allt annat är suboptimalt för framtida biljettintäkter.

Patric Nilsson sa...

Bygg Maglev (Magnettåg) betydligt bättre i längden.

Sträckningen bör dock vara Sto-Lin-Jkpg-Gbg och Sthlm-Lin-Jkpg-Helsingborg-Malmö-Kphn

Magnus Persson sa...

Anonym: Fast en av de stora poängerna med dagens sträckning är att man knyter samman städer på ett helt nytt sätt; avståndet mellan Göteborg, Borås, Jönköping och Linköping är riktigt stort, även om de geografiskt ligger ganska nära varandra. Med ditt förslag skulle en resa Borås-Linköping, eller ens Göteborg-Linköping, fortfarande vara en ganska komplicerad historia.

Vidare finns det redan på den ena sträckan du föreslår, norr om Mälaren, i alla fall hyfsade spår, som går att köra snabbare på redan idag. Precis som för exempelvis västkustbanan innebär det antagligen att extranyttan är mindre. Dessutom är sträckan betydligt längre och därmed troligen dyrare än Göteborg-Jönköping, som är allt som tillkommer om man bygger ett nät i Y-form enligt rapportens förslag.

Däremot kan det tänkas vara intressant att kika på var den därpå kommande höghastighetsbanan ska hamna, om vi ska bygga någon alltså. Sträckan Stockholm-Oslo (troligen via Västerås och Örebro), eller delsträckor därav är kanske inte omöjliga att tänka sig även om de knappast är högstaprioritet idag.

Patric: Vad gäller maglev, så var det synd att man inte gjorde ett överslag på kostnaderna i alla fall (vad jag förstod fanns det inte i rapporten, har dock inte läst den än). Jag tror dock att ett sådant överslag riskerar visa höga kostnader; Y-nätet i förslaget når ju aldrig längre in än i yttre förorterna, där man fortsätter på befintliga spår. Att bygga spår i central dragning kan riskera bli riktigt dyrt (se Citytunneln, Citybanan, och Västlänken) Dessutom kan man inte använda ett maglev-nät i delsträckningar som jag beskriver i inlägget, med början och slut på färden på anslutande, vanliga banor. Allt detta minskar nyttan jämfört med traditionella höghastighetståg. Den restidsvinst man skulle kunna få äts snabbt upp av bytestid...

Anonym sa...

Högfartsbanan hoppas jag kommer att gå via växjö även om det blir dyrare i och med att dessa städer har ingen rak förbindelse upp till stockholm eller ner till malmö idag. halmstad tycker jag inte för då måste västkustbanans trafik dela plats med dessa högfartståg. Men tror du att detta kommer sluta väl? kommer inte biljettpriserna på höghastighetstågen bli ganska dyra?