30 oktober 2007

Hallå Hyresgästföreningen!

Hyresgästföreningen har de senaste veckorna i stor skala kampanjat med sin kampanj Hallå Politiker. Orsaken till att de driver kampanjen är naturligtvis den nära förestående förvärrade bostadsbristen, som till största delen kommer att drabba ungdomar. Förutom att kampanjwebbsidan uppenbarligen inte är välbyggd nog för att funka i alla datorer som jag testat den, så är jag besviken över innehållet. Den går ut på att skriva brev till Mats Odell om hur hyresmarknaden bör förändras så att ungdomar får tillträde till egna bostäder. Jag är precis lika upprörd som Hyresgästföreningen över att ungdomar i Sverige inte kan skaffa eget boende. Trots det så finns det inte mycket jag håller med Hyresgästföreningen om i frågan, och jag letar förgäves på hallåpolitiker.se efter kryssrutan som gör att det står i brevet att ett system med marknadshyror bör införas. Nu är jag inte så förvånad över att jag inte hittar någon sådan kryssruta - Hyresgästföreningens kopplingar till sossarna är knappast någon stor samhällshemlighet. Sossarna har aldrig varit några stora vänner av marknadshyror, utan hellre föredrar att Hyresgästföreningen dikterar hyran för bostadsföretagen.

Samtidigt är det uppenbart att det system vi har idag inte funkar. Det var inte ens en månad sedan som debatten handlade om de allmännyttiga bostadsföretagen ens skulle ha råd med de kommande upprustningarna av miljonprogrammen. Förslagen på finansiering var flera - allt från det rimliga, hyreshöjningar, till det absurda (statsbidrag). Som tur var kritiserades det senare förslaget av bland andra Magnus Andersson på ett bra sätt. Om inte ens de allmännyttiga företagen, som har ickeexisterande eller försumbara avkastningskrav, har råd att löpande underhålla sina byggnader, hur kan man ens drömma om att det kommer att kunna finnas en levande privat företagssektor inom området? Det dagens system i förlängningen kommer att leda till är att nästan ingen annan än kommunerna och bostadsstiftelser av olika slag kommer att erbjuda hyresrätter, och utbudet på hyresmarknaden kommer därmed tveklöst att kollapsa. Knappast något som gynnar ungdomar som ska kliva in på bostadsmarknaden, och oftare vill ha en hyresrätt eftersom sådana inte har några krav på insatt eget kapital.

Som slutsats - att införa marknadshyror må vara en besk medicin. Problemet är bara att det inte finns någon som föreslagit någon rimlig alternativ medicin - de som är konkretast i sina planer är Vänsterpartiet, som vill ta och använda medborgarnas pensionspengar till att bygga hyresrätter. Hur det är i medborgarnas intresse att investera pensionspengarna i en bransch där avkastningen är ytterst begränsas på grund av lagkrav lyckas de däremot inte förklara. Övriga debattörer tycks mest tycka illa om dagens situation utan att börja fundera över vad som borde förändras för att istället få något som funkar.

Andra som skrivit intressant om marknadshyror är bland andra Hanna, Johan Magnus, Björn och Björn igen, och jag har själv tidigare skrivit mer om bostadspolitik tidigare här, här, här och här.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Varför vill inte hyresgästföreningen ha marknadshyror?
Det kanske är lite väl enkelt att säga att det beror på någon koppling till sossarna, kan det vara så att hyresgästföreningen vill sina medlemmars bästa, och därför inte vill ha marknadshyror.
Enligt fastighetägarna själva så kan hyrorna gå upp med 35% om marknaden får styra helt fritt.

Magnus Persson sa...

Hej Anonym. Tack för din kommentar! Nu var det inte så jag menade med kopplingen till sossarna, även om jag förstår att den kan ha missförstått. Syftet med att nämna sossarna var naturligtvis att visa på att Hyresgästföreningen (trots allt vad de påstår) ingalunda är någon objektiv part i debatten, och jag tvivlar inte på att det även ligger en del egen vinning i saken. Att reglera ned hyresmarknaden innebär ju i princip att man gynnar de som bor i hyresrätter jämfört med de som inte gör det (som inte hittar någon hyresrätt alls, utan måste köpa dyra bostadsrätter eller gå från andrahandslägenhet till andrahandslägenhet). Att den första gruppen är överrepresenterad i Hyresgästföreningen håller jag med om är en rimlig gissning. Sen om det är de eller sossarna som dirterat politiken ska vi nog låta vara osagt. Hur som helst är det en politik som ensidigt är till för vissa samhällsgrupper och därmed är den också.

Att vissa hyror kan gå upp med 35% är nog inte heller någon överraskning. Men det kommer inte att göra det på alla platser. Den som höjer priserna så mycket där det redan idag råder jämvikt kommer att behöva leva med att lägenheterna då ställs tomma.

GoranS sa...

Ett gott motiv till att fastighetskatten på småhus förändrades var att en villaägare inte skulle få höjda boendekostnader bara för att området blev populärt och priserna steg. Marknadshyror för hyresgästerna innebär ju samma sak. Hyran höjs om det blir bostadskö till området. Är det inte bättre att avskaffa köer genom ett större utbud än med högre priser?

Magnus Persson sa...

Nja, marknadshyror innebär att byggnadens ägare får (inte måste) höja hyran. Jag tror säkert att det kommer finnas aktörer som väljer att inte höja även om det skulle gå (allmännyttan exempelvis). Kort sagt, marknadshyror innebär inte en fast nivå, utan att varje hyreshusägare fritt får välja vilken hyra man tar ut, och att hyresgästerna sedan fritt väljer om de vill bo i lägenheten till priset som erbjuds eller inte.

Dessutom vill jag inte införa helt oreglerade marknadshyror. Jag nämner det i förbifarten i ett av mina tidigare inlägg, men Henrik Sjöholm förklarar bättre hur man skulle begränsa ändringar av marknadshyrorna i befintliga kontrakt. Det bästa vore om en sådan reglering växte fram av sig själv (exempelvis i form av standardkontrakt - Hyresgästföreningen skulle faktiskt här kunna ha en alldeles utmärkt roll att spela, om man bara ville) men jag kan mycket väl tänka mig någon form av lagstiftning på området om det inte händer.

Reglerade marknadshyror enligt den här modellen skulle också lösa ett av de problem som dagens reglering har - att den inte på något vis egentligen skyddar hyresgästerna. Det går nämligen alldeles utmärkt att göra enorma hyreshöjningar idag - även på kort tid. Det enda du behöver göra är att höja bruksvärdet, så går till och med Hyresgästföreningen med på höjningarna. Googla på "Järvalyftet" eller "lyxrenoveringar" så får du exempel på redan idag existerande protester.

Slutligen - du säger att det det vore bättre att höja utbudet. Min lilla löjliga följdfråga är då: "Hur då?". Hus bygger sig inte av sig själva, bara för man vill att de ska göra det! Inte heller bygger "någon annan" husen åt oss om de inte finner någon särskild anledning att göra så. Det är just det här som är ett av problemen med dagens reglerade hyror - de är ett mycket effektivt sätt att döda incitamenten att bygga hyreshus - särskilt i storstäderna, där prisskillnaden på byggnader med hyresbostäder och med bostadsrätter är så stor.

Saken är helt enkelt den att politikerna inte helt enkelt kan besluta att det ska byggas fler hus, eftersom politikerna inte direkt kontrollerar byggmarknaden, (med undantag för allmännyttan, där det redan idag inte händer något). Jag diskuterar varför ett av alternativen, subventioner, inte är enligt mig en bra lösning i ett tidigare inlägg. Återstår tvångskommendering av byggföretagen, vilket jag tycker är en ännu sämre lösning. Om du känner till någon lösning jag missat får du gärna upplysa mig...

GoranS sa...

Problemet med att hyresgäster får högra hyra om lediga lägenheter kan hyras ut till ett högre pris slinker du förbi genom att säga att hyresvärdar inte måste höja hyran även om de får det. De fastighetsägare som inte vill ta ut så hög hyra de kan är väl inte många. De stora aktiebolagen har väl närmast en skyldighet att vara affärsmässiga i det avseendet.

Marknadshyror skulle ge rejäla hyreshöjningar på orter med bostadsbrist. Det är ju inte alls säker att det kapitalet sedan skulle gå till att bygga nya hyreslägenheter. Och då står vi där med höjda boendekostnader och en kvarvarande bostadsbrist.

Visst kan samhället stimulera byggandet av bostäder. Subventionerna i form av ränteavdrag stimulerar väl byggandet av småhus och bostadsrätter? Motsvarande bidrag till hyreshus skulle väl öka byggandet även här?

Magnus Persson sa...

Jag sa inte att det inte var ett problem, bara att implikationen du påstod fanns (marknadshyror innebär högre hyror - i min tolkning för alla) är inte (alltid) sann. Att en del hyror blir högre säger jag inte emot, och jag tycker inte det är något större problem, särskilt dels på grund av att de allmänna bostadsbolagen är totalt dominerande i de allra flesta kommuner, dels med tanke på den bostadsbrist som för tillfället finns i centrala Stockholm (jag tror inte stora höjningar är särskilt troliga någon annanstans).

Eftersom marknaden fungerar så dåligt som den görs utnyttjas bostäderna nämligen dåligt - och jag är själv ett exempel på det. Om den lägenhet jag bor i hade varit ägd av någon annan än en allmännyttig bostadsstiftelse skulle jag rentav förvänta mig att hyran skulle höjas. Varför ska just jag ha rätt att bo ensam i en trea för mindre än femtusen i månaden medan de flesta som flyttar in i närheten behöver betala mer än så bara i räntekostnader för deras betydligt mindre bostadsrättsettor? Jag ser inte rättvisan i det systemet! Däremot ser jag förstås till att använda situationen som jag haft flaxen att hamna i - jag klagar inte över att jag fått en billig bostad mindre än fem minuter med SL från innerstaden, trots att den kunde inrymt en trebarnsfamilj istället...

Vad gäller subventioner tror jag inte alls de skulle göra så stor nytta som påstås, även om den finns. De gör visserligen en del nytta till en början - men på sikt tenderar de att snedvrida marknaden, lite som att pissa på sig alltså. Det värmer gott - i början. På sikt hamnar byggprojekten där man får störst räntebidrag istället för där behovet av bostäder är störst...

Just de räntesubventioner du nämner har fått helt andra konsekvenser också, som syns tydligt här i Stockholm. De driver på priserna även på befintliga bostäder. Folk går helt enkelt mer efter hur mycket man får låna, och eftersom man kan göra avdrag för räntekostnader, går banken med på att låna ut mer pengar än annars. Bostadsrätter säljs inte i köpekronor, de säljs i räntekostnadskronor... Den förmodligen största vinnaren på systemet är alltså inte småhusägare - det är bankerna. En av de största förlorarna är unga - som har svårt att få hyresrätt, vilket kräver lång kötid, och som också ofta har ganska låg lön och få tillgångar och därför har små möjligheter att låna pengar på banken. De anledningarna gör att jag faktiskt inte är alldeles säker på att jag egentligen vill att man ska ha rätt att göra ränteavdrag, även om det antagligen inte är någon åsikt som delas i några större grupper. Du delar ganska säkert inte mina åsikter i denna fråga, men that's life. Vi lär inte komma överens.

Den form av subventioner som jag möjligen skulle kunna tänka mig är behovsprövade bostadsbidrag (något vi har redan idag), men inte ens det är jag säker på. Jag ser mycket hellre att ett enda ordentligt system, en grundtrygghet, ser till att alla har en rimlig ekonomisk situation, istället för att femtielva små system som ett lapptäcke täcker mycket, men ändå har gigantiska gliphål mellan. Det är lite typiskt sossepolitik att försöka bygga ett eget litet regelverk för varje möjlig situation - men i själva verket är det enda man bygger upp en enorm byråkrati och krångel. Dessutom får det ofta konsekvenser som systemen inte designades för. Bostadsbidragen liksom hyresregleringarna tenderar att ge ett incitament att bo större än man egentligen behöver.