20 oktober 2007

Trax In Space återuppstår

Via Andreas Viklund får jag reda på att Trax In Space återupplivats. Runt millenieskiftet var den ett viktigt tillhåll för s.k. trackermusiker. Tyvärr försvann sidan från Internet strax därpå tack vare alltför höga bandbreddskostnader. Det gläder mig som en av användarna och av och uppladdarna till den gamla sidan att se att den återuppstår! Sedan dess har det tyvärr mest The Mod Archive som ensamt fått fungera som bibliotek för stora mängder gratismusik från trackermusiker från hela världen.

Inga kommentarer: