30 augusti 2006

AMS är trams

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot AMS. AMS ska enligt rapporten vara mycket ineffektivt, dessutom skiljer effektiviteten drastiskt mellan olika delar av landet. Varje arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb i månaden - bara åtta om året. Vad som riktigt får en att ta sig för pannan är att AMS inte ens genomför någon form av utvärdering av de insatser de sätter in. Detta gör CUF:s förslag om att lägga ut arbetsförmedlandet på entreprenad ännu större. Bemanningsföretagen har ändå för länge sen gått om Arbetsförmedlingen i effektivitet när det gäller att hitta nya jobb till folk.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det där stämmer inte alls. I Angered har vi runt 3000 arbetslösa som varje år kommer ut i jobb, företrädesvis förmedlade av AF i Angered Centrum.

Ring Eero Virtanen och kolla själv får du se.

H/

Nicklas Eriksson

Magnus Persson sa...

Är alla de jobben riktiga fasta jobb då? Jag ifrågasätter inte att uppgiften kan stämma (det kan den mycket väl), bara att det, på ett positivt sätt, låter som förvånansvärt mycket. Dessutom ska tilläggas att Riksrevisionsverket endast räknade de jobb som direkt förmedlades - att folk kommer ut i jobb är betydligt oftare deras egen förtjänst än arbetsförmedlarnas förtjänst (i alla fall på riksnivå).

Och jag är även misstänksam eftersom Socialdemokraterna brukar räkna även tillfälliga jobb och till och med AMS-åtgärder som att "komma ut i arbetslivet" vilket knappast är en uppfattning jag delar.

Slutligen är det ju inte alls omöjligt att Arbetsförmedlingen i Angered är en av ljuspunkterna. Statistiken jag visade är ju ett medeltal på riksnivå - vilket bara gör situationen ännu mer skrämmande, eftersom det visar att situationen är ännu värre på vissa håll.