20 augusti 2006

Potential för fler centerröster i årets val

Undersökningen om partiledarnas förtroende bland allmänheten blir ännu mer intressant om man sätter den i förhållande till en av de senaste opinionsmätningarna.

Diagrammet visar hur många gånger fler som säger sig ha förtroende för partiledaren än som uppger att de ska rösta på partiet. Centerpartiet ligger överst, och det finns alltså många personer som har förtroende för Maud, men ändå inte uppger att de ska rösta på Centerpartiet när opinionsundersökningar görs. Det enda parti som ens ligger i närheten är Miljöpartiet.Nu ska man ta sådana här enkla sifferlekar med en nypa salt, men den som känner förtroende för Maud känner rimligtvis åtminstone en del förtroende för partiet i övrigt också. Det gläder att det verkar finnas gott om väljare som förstått att Centerpartiet är ett möjligt val för dem. Det verkar också rimligt att Miljöpartiet har stora chanser att sno missnöjda väljare, som ändå inte vill byta block, från sossarna.

Slutligen är det uppseendeväckande att Göran Persson har så dåligt förtroende. Han lyckas knappt ens övertyga de egna väljarna. För alla andra partier är förtroendet för partiledarna minst dubbelt så stort som opinionssiffrorna. Visserligen finns det en viss effekt av att det är svårt för ett stort parti att skaffa stora sympatier utanför de trogna väljarna (detta märks på Moderaterna som har den nästlägsta siffran). Särskilt märks denna effekt vid procentuella beräkningar som denna, men siffran för Göran Persson är ändå exceptionellt låg (1,05).

Inga kommentarer: