23 augusti 2006

Alliansens valmanifest lanserat

Alliansen har nu lanserat sitt valmanifest (pdf). Det blev ett riktigt trevligt manifest ur centersynpunkt. Nästan alla våra förslag inom de kärnområden vi har kom med.

Den främsta framgången är på miljöområdet. Centerpartiet som är det klart främsta miljöpartiet inom borgerligheten har här fått hålla i pekpinnen, med förslag som klimatmål, energiomställning till förnyelsebara bränslen, ökad energiforskning och ökat energihushållande, och flera andra förslag som tillsammans gör Alliansens valmanifest avsevärt grönare än det som kommer från partiet som påstår sig ha en vision om ett grönt folkhem.

Även arbetsmarknadspolitiken var en centerpartistisk framgång. Även om vårt spetsigaste förslag, ungdomsavtalen, inte gick igenom, känns det bra. Även om jag nog tycker att en omvärdering av LAS kommer att bli nödvändig, så hade Centerpartiet ingen möjlighet att ensamt driva igenom en fråga som sticker så häftigt i fackets ögon, i varje fall inte med Moderaternas nya image. Men alla andra förslag på jobbområdet fick vi igenom: halverad arbetsgivaravgift för ungdomar upp till 24, individuell coachning av arbetssökande, minskande av regelkrångel för företagare. Även om alla de andra borgerliga partierna har värderingar mycket lika våra inom arbetsmarknadsområdet, så ger det creds till Centerpartiet att det är just våra förslag man valt att välja att skriva in i Alliansens valmanifest. Alla fyra partierna har ju haft olika förslag på området...

Ihop med centerförslaget till ny inkomstskatt som Alliansen gjort till sitt, med skattesänkningar som främst gynnar de med låga och normala inkomster, kan man bara konstatera att Alliansens politik kommer att vara starkt grönfärgad. Trevligt!

Inga kommentarer: