24 september 2008

Nämndsmöte igår

Igår höll vi höstens andra nämndsmöte, och det första som Helena Uddholm deltog i som förvaltningschef. Ärendelistan var kort - de två största frågorna var internkontrollplanen (som nämnden tidigare fått kritik i revisionen för att den tagits fram endast av förvaltningen, nu diskuterades den i nämnden för beslut vid nästa möte), och delårsrapporten.

Inga kommentarer: