02 september 2007

Jag - en tillväxtåtgärd!

Jag sitter för tillfället i ombudsbänken och väntar medan omröstningen till partistyrelsen pågår. Det är många som ska rösta så jag passar på att blogga lite.

I fredags, innan jag kom till stämman, behandlade man högskolefrågorna. Jag fick en mild förvåning när jag på resan ner läste handlingarna. Man kan ju tänka sig att högskolefrågorna skulle ha behandlats i det program som betitlades "Lära för livet", som i övrigt handlar om utbildning. Så enkelt kan det naturligtvis inte vara; det programmet omfattar inte högre utbildning än gymnasiet och KY. Man lär ju inte för livet från och med den dag man börjar på högskolan - man lär för tillväxten.

Jag är med andra ord inget annat än en tillväxtåtgärd i övriga centerpartisters ögon. Det är ändock en uppgradering från Socialdemokraternas syn på högskoleutbildning - som en arbetsmarknadsåtgärd (minns det kvantitativa 50%-målet!), men jag är ändå inte riktigt nöjd...

Inga kommentarer: