15 september 2007

Inkompetent EU-kommissionär

EU-kommissionen har i en nyligen utgiven rapport kommit fram till att europeerna har alldeles för dåliga kunskaper i IT. Jag håller nog med dem - inte minst efter att det framkommit att inkompetensen även finns inom kommissionen. Antagligen vore det en bra idé att börja med att skicka sig själva på internutbildning. Om de hade uttömmande kunskaper om IT så skulle de nämligen knappast kommit med förslag som det här.

Förslaget visar en total brist på förståelse för hur datorer och datornätverk fungerar. En dator är inte smart nog för att se den viktiga semantiska skillnaden mellan "bomba irak", "glassbomb", "bomberjacka", eller ens "sluta bomba irak", vilket tillsammans garanterar att den som inte ens hade avsikten att diskutera uttrycket fastnar i filtret. Samtidigt är det trivialt att gå kring ett sådant filter. Exempelvis kan man stava lite fel, använda synonymer ("smällare"!), eller varför inte 1337 - 60m6. Slutligen finns det fullt legitima skäl att använda orden i fråga på nätet - exempelvis i diskussioner i hur man ska förhindra bomber och terrorism. Kort sagt, det enda italienska kommissionären Franco Frattini kommer lyckas med, är att avskaffa demokratin. Det är nämligen normalt bara diktaturer som ägnar sig åt sådan censur som han föreslagit...

1 kommentar:

Lighthouse sa...

ha ha det var bra...

annat galet --som kommissionen ju dessutom faktiskt nyligen genomfört
- är detta med reglerandet av mobiltelefonins "roaming fees" alltså avgifter när hemmamobilen används på nät i utlandet


klumpigt agerande, inte bara för att det verkade väldigt självtjänande (vilka använder hemlandets telefoner jättemycket utomlands?!)
men också moraliskt, att peta i bolagsaffärer om man nu tror på marknaden
-- för om de olagligt höll höga avgifter borde de ju microsoft-mässigt åtalas i så fall!

marknadsmässigt galet också, i att bolagen ju bara kan höja lokala avgifter för att täcka vinstbortfallet

när det gäller att främja konkurrens så borde det gå ut på att gynna små o nya bolags marknadsinträden snarare än jaga stora bolag, men det är nog roligare för en kommissionär att känna sig mäktig på tronen med begränsande regler hit och dit
( mobiltelefonin kunde tex få nya "aktörer" genom att sk virtuella operatörer lättare får tillträde till befintliga nät, gynnad internettelefoni, Wi-Fi osv)

Allmänt ses hur nät av olika slag (el, telefoni, kabel-TV)
bäst drivs helt separat från tjänsteföretag i dem
t ex en neutral icke-vinstdrivande ägare (som staten) med privata tjänsteföretags rättvisa konkurrens i dem,
som också förenklar rikstäckning i ett glesbefolkat land som Sverige...