04 mars 2011

Sd vill ha ännu mer datalagringsdirektiv

Med rubriken på dagens sverigedemokratiska debattartikel i Expressen, skulle man kunna förstå det som att Sverigedemokraterna är kritiska till lagförslaget. Och det är de, men inte på samma sätt som alla andra kritiker. Av de tilläggsförslag som Sverigedemokraterna har, så är den enda som något skulle minska lagens problem, förslaget att förbjuda lagring utomlands. I praktiken är det mest ett slag i luften, data kan ju lika gärna läcka från databaser i Sverige som utanför, men det är ändå en inskränkning av hur direktivet implementeras. Av Sverigedemokraternas övriga tre förslag är dock det absolut största att utöka lagringstiden till ett år, istället för direktivets krav på sex månader.

Ta inte miste på det - att Sverigedemokraterna vill rösta emot liggande förslag till datalagringslag, beror inte i första hand på att man tycker att idén är dålig, utan på att regeringen inte velat ha tillräckligt mycket av den. Sen försöker man genom lite taktiska krumbukter få så många väljare som möjligt att känna sig företrädda av dem.

Jag kan inte säga att jag är nöjd med vad mitt eget parti presterat på området. Även om man är bakbundna av en viss f.d. socialdemokratisk justitieminister som drev igenom idén på EU-nivå, så hade man kunnat motarbeta direktivet mer, det ska jag inte hymla med. Men tyvärr är det helt enkelt så att det inte verkar finnas en majoritet för minskad övervakning i riksdagen.

Förresten, så har ni väl läst om arbetet gjort av tyska tidningen Zeit, som har låtit begära ut den tyske gröne politikern Malte Spitz rörelsemönster? Man kan på sidan följa hans minsta rörelse under flera månader. Då har man efter vad jag förstått ändå inte använt mer än hälften av den data man fick ut...

Läs även: Markus, Henrik (x2), Marcus

6 kommentarer:

Anonym sa...

Sålänge man tillåter en massinvandring av muslimer är datalagringsförslaget en absolut nödvändighet. Hade verkligheten sett annorlunda ut hade SD:s ståndpunkt också gjorde det, men nu är det som det är.

Markus "LAKE" Berglund sa...

@Anonym:

Menar du att vi måste avlyssna HELA svenska folket, bara för att Säpo har sagt att det finns cirka 1500 extremistiska muslimer?

För övrigt finns det också, enligt Säpo ett 1500-tal nationalistiska extremister och lika många vänsterextremister. Så behöver man verkligen avlyssna ALLA för att bevaka de 0,05% i befolkningen som är ett hot? Mindre smart enligt mig.

@Magnus:

Bra skrivet Magnus!

Anonym sa...

Gud och Sex

Anonym sa...

Nu ljuger du ju. De övriga två förslagen i SD:s motion är:
1. Att tillsynsmyndigheten måste återrapportera om omfattningen av begärande av trafikdata.

2. Att en bestämmelse om grovt dataintrång införs för dem som missbrukar uppgifterna.

Båda dessa två förslag kan sägas utgöra skärpningar av datalagringen. Detta tillsammans med förslaget att bara lagra inom Sverige. Det är således bara ett förslag som syftar till att utöka datalagringen.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Vänta lite nu "Anonym", vem är dte som ljuger? Jag eller Magnus? Är du samma "anonym" som tidigare? Det vore bra om ni åtminstone hade vettet att skriva ut en synonym, så att vi vet om det är sammma person eller inte...

Jag tycker dock att SD:s krav är rent idiotiska. Magnus (och du) har rätt i att vissa av kraven faktiskt skulle kunna förbättra databassäkerheten till viss del, men varför har man kvar kravet att all data måste lagras DUBBELT SÅ LÄNGE, om man nu är så rädd för att den ska läcka?

Att linda in det kraven i de andra åtgärderna är ungefär som att säga till en fånge att:
" - Tyvärr kommer vi att dubbla längden på ditt fängelsestraff, men du kan få en extra kudde!"

Puckat är vad det är!

Magnus Persson sa...

Bägge de åtgärderna är ännu mer slag i luften.

Återrapporteringen påverkar inte omfattningen, så om det inte finns något förslag på senare utvärdering med basis i denna återrapportering så kommer den knappast ha någon effekt alls.

Att utöka straffansvaret för missbruk kommer heller knappast ha någon större effekt för de potentiellt skyldiga till dataintrång som inte befinner sig i Sverige...

Med det tackar jag Markus för en tydlig liknelse. Det är mer än tydligt vilken agenda (sd) har i den här frågan, och det är inte samma som jag har.