07 oktober 2009

Sverigedemokraterna har fel

En artikel i Aftonbladet gläder mig mycket. En FN-rapport visar att migration är en historia som är bra för i stort sett alla inblandande. Såväl mottagar- som avreseland tjänar på flytten, liksom den som flyttar. Riktigt trevligt, och glädjande för de av oss som vill se en öppen värld. Frågan är vad Sverigedemokraterna tycker om rapporten? Deras invandringspolitiska program skriver ju öppet på flera platser att de tror att invandring kostar pengar. Vad baserar man det påståendet på? Och hur har man tänkt bemöta rapporten från UNDP?

6 kommentarer:

Anders W Jonsson sa...

Nästa vecka kommer ESO med en rapport kring kostnaderna för invandring. Jag antar att de kommer till samma resultat som UNDP men med betydligt säkrare beräkningsgrunder.

Roger Svensson sa...

Frågan är snarast vad du och AB baserar sina påståenden på? Inte är det rapporten i alla fall, om man, till skillnad mot Wolfgang Hansson faktiskt orkar läsa den så framgår det att den inte “visar” någonting. De gör i princip inga egna beräkningar om invandring, utan bara en litteraturöversikt samt argumentation utifrån litteraturöversikten.

De skriver att invandring inte påverkar arbetsmarknaden speciellt mycket, varken negativ eller positivt. Vilket är sant, även om orsaken helt enkelt är att invandrare ofta inte är tillräckligt många för att ändra lönestrukturen eller att man som i Sverige har valt att folk skall få ersättningar/bidrag i stället för att tvingas till lågavlönade arbeten.

Den fråga som är central i Sverige är kostnader för välfärdsstaten relativ inbetalade skatter. Detta skriver rapporten ganska lite om. De gör exakt 0 nya beräkningar, vad de gör är ytterligare litteraturöversikt. FN tvingas här erkänna:
“In countries with progressive tax systems and welfare benefits, low-skilled migrants, refugees and those entering under family reunification programmes are associated with higher net fiscal costs. In some European countries migrants, after accounting for their demographic characteristics, appear to be more dependent on welfare programmes than locals, but this is certainly not the case in all countries. The difference can be traced back at least partly to the relative generosity of the welfare systems.”
“Whether positive or negative, the net fiscal impacts of immigration are not large. Putting the various effects together, relative to GDP, most estimates for the United States and Europe place the net fiscal impact of immigration in the range of ± 1 percent of GDP”

Plus-*minus* 1% av BNP var det. Hur ser det då ut förn Sverige? Siffran ± 1% kommer från en studie av Robert Rowthorn, han skriver :
“… the net contribution of immigrants in Sweden was positive during the 1950s, 1960s, and 1970s, but has become negative in recent years. This development is due to the deteriorating employment situation amongst immigrants. At all times the immigrant contribution has been small and in 1994 was around −0.9 per cent of gross national product. This deterioration in the fiscal contribution is similar to that observed in the United States and in each case is due to the deteriorating labour-market performance of immigrants”

Nu visar även all tillgänglig forskning som gjorts i Sverige att den invandring vi bedriver sammantaget är en samhällsekonomisk belastning, se t.ex. här: Länk

Magnus Persson sa...

Anders: Trevligt!

Roger: Nu skrev jag faktiskt inte invandringen i Sverige, utan invandring generellt. Likaledes gör Sverigedemokraterna. Det jag kan ge dem rätt i, är att invandringspolitiken i Sverige inte varit särskilt lyckad, och det är ganska mycket jag skulle vilja ändra av den, men knappast i samma riktning som (sd) vill. Som talessättet säger, att lösa problem med mjäll med halshuggning är att överdriva en smula!

Blogo sa...

Jag kan hålla med om tanken " att lösa problem med mjäll med halshuggning är att överdriva en smula".

Det räcker med att med några kraftiga tag borsta bort de människoflagor man inte vill ha och sen schamponera bort det som mjällen fäster sig på.

Och översätter man min metafor så gäller det alltså att alla som inte anpassar sig till ett liv skapligt nära de lokala normerna är inte välkomna. Bidrag ska förtjänas och t ex anhöriginvandring får bara förekomma när den som bor i Sverige har tillräcklig inkomst.

Magnus Persson sa...

Blogo: Jag tror vi inte delar åsikter riktigt. Det du kallar "mjällbehandling" är vad jag upplever som halshuggning. Jag säger inte att invandringspolitiken i Sverige funkat väl, men den funkar inte bättre för att man i praktiken avskaffar den. Dessutom har regler av den sort som du verkar tänka på prövats i bland annat Danmark, med mer eller mindre absurda följder som konsekvens.

Andy sa...

Ja, nu har Sverigedemokraterna verkligen visat sitt rätta ansikte. Jag snubblade faktiskt över en intervju med Sverigedemokraterna på http://wodinaz.motpol.nu/?p=461 häromdagen. Intressant läsning för envar som vill hitta strategier att bemöta SD.