24 oktober 2009

Mera Kymlinge

En kortis: Jag har en insändare i debatten om Kymlinge veckans Mitti. Går att läsa här tills på tisdag. Jag vill också uppmärksamma namninsamlingen.

3 kommentarer:

Tobias Gillberg sa...

Bra där Magnus! Vi har ett liknande fall med Aspuddsbadet. Jag är stolt över att vara nummer 333 att skriva på!

Anonym sa...

ÅÅå, jag måste ha missat den precis för länken funkade inte :-(

Magnus Persson sa...

Har inte orkat rota fram tidningen ur pappersinsamlingen, men det här var i alla fall vad jag skickade iväg:

Kymlinge ingen bra plats för industriverksamhet

I Solna vill (m), (fp) och (kd) bygga ett kraftvärmeverk i Kymlingeskogen, i direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat. I Sundbyberg är det däremot Alliansen som leder kampen mot byggplanerna. Vänstersidan, inklusive Miljöpartiet, är för övrigt helt med på bygget i bägge städerna. Detta trots att hela Kymlingeområdet är en stor grön lunga som behövs för alla de nybyggda stadsdelarna som har växt upp runtom, både i Solna och Sundbyberg. Visserligen ligger den planerade platsen för verket precis intill motorvägen, men i och med pågående upprustning bulleravskärmas Kymlingelänken, och ingen annan bebyggelse finns på vägens södra sida. Kort sagt är platsen inte lämplig för industriverksamhet - inte ens en relativt miljövänlig sådan.

Jag, och Centerpartiet, tror att det går att finna alternativa lösningar. Man har exempelvis ännu inte tillräckligt utrett möjligheterna att tillföra mer spillvärme från industrier till fjärrvärmenätet, att bygga ett värmeverk placerat någon annanstans, möjligtvis utanför både Solna och Sundbyberg och därmed utöka samarbetet med ytterligare kommuner, eller att minska värmebehovet genom att rusta upp och energieffektivisera äldre, dåligt isolerade byggnader. Att bebygga ett naturområde borde inte vara förstahandsalternativet.

Magnus Persson (c), ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna