30 mars 2009

Efterlysning: kandidater till Solnas miljöpris

Jag fortsätter halka efter lite med rapporteringen från nämndsmötena. I tisdags var det senaste mötet, det var egentligen inte några kontroversiella ärenden, följande var de största ärendena, men även i dessa var nämnden helt enig:


  • Ett föreläggande om renovering av ett badrum. Första anmälan om problemen kom redan 2002, så det har funnits gott om tid att ordna saken tidigare.

  • Vägverkets förslag till kontrollprogram för ombyggnaden av E18 klubbades igenom

  • Samrådsyttrande för den kommande utbyggnaden av Bagartorpsskolan.Slutligen uppmanades vi att komma med förslag till nomineringar till Solna stads miljöpris, och min tanke var att försöka ta lite hjälp av er bloggläsare. Har ni något förslag på någon lämplig pristagare? Jag behöver skicka in eventuella förslag innan den nionde april.

Inga kommentarer: