02 december 2008

Senaste nämnden

Fortfarande fullt upp, så rapporterna från nämndsmötena laggar. På senaste nämnden behandlades mestadels rutinärenden, men några intressanta frågor förekom:

  • Återremiss om klimathandlingsprogrammet (svar på en miljöpartistisk motion). Majoritetsförslaget var att arbeta in klimatfrågorna i det allmänna miljöhandlingsprogrammet istället för att ha ett särskilt program. Sossarna föreslog intressant nog ett remissförslag som inte klargjorde om vi bör ha ett klimatprogram eller inte. Trots att vi redan bett att få skjuta upp beskedet en gång tidigare...

  • Samrådsyttrande om kvarteret Fältet. Området är idag till största delen parkeringsplats och en bensinstation, och dessutom ligger det i stort så centralt det blir i Solna. Riktigt trevlig plats att göra en förtätning på, alltså. Dock är jag lite orolig över bullersituationen - enligt redovisningen på mötet har vi egentligen inte tidigare byggt bostäder i så bullerutsatta områden i Solna, och . En utmaning för byggherrarna, dessutom är bullersituationen väldigt beroende av att trafikmängden minskar enligt prognos. Kort sagt, bullerutredningen bör göras extra noggrannt på denna byggplats, vilket också var samrådsyttrandet från nämnden.

  • Slutligen diskuterades tilläggsplanen för delar av Råsunda. Den kommer göra det tillåtet att inreda vindar och sutterängvåningar i Råsunda till bostäder. Trevligt!

Inga kommentarer: