06 augusti 2007

Platta till skatten

Debatten om platt skatt har blossat upp sedan Centerpartiets skattepolitiska talesman Jörgen Johansson sagt att "ett införande av platt skatt är uteslutet". Man kan tycka att det är ett något förhastat uttalande, särskilt som det kommer att finnas gott om stridslystna CUF:are som bland annat Hanna, som tveklöst kommer att använda förbundsstämman i Kalmar till att utmana Jörgens syn på skattepolitik. Att föregripa Centerpartiets interndemokrati på stämman är kanske i det här fallet inte särskilt välbetänkt. Jag kan inte heller tänka mig att Jörgen, som skattepolitisk talesman, kan ha missat att Annie och Fredrick förra året lämnade in en riksdagsmotion om just platt skatt.

Många har redan kommenterat, läsvärdast är kanske Annie, Karl, Oscar och Johan. Det finns även ett uttalande på cuf.se.

De flesta som debatterar platt skatt har dock missat en stor del av förslaget; ett införande av platt skatt innebär inte per automatik ett avskaffande av grundavdraget, även om det är en möjlig tolkning. Tyvärr har detta framgått dåligt i den allmänna debatten, varför vänsterdebattörer som Johan Sjölander - med rätta! - går till attack mot en platt skatt utan grundavdrag, dvs en s.k. proportionell skatt. Alla hans argument är otvetydigt korrekta. Det är bara det att argumenten gäller ett förslag som ingen, ens i centerrörelsen, förespråkar.

Stureplanscentern, som skrivit motionen till förbundsstämman om platt skatt (läses här, nummer 808, den som är intresserad kan även läsa övriga handlingar här) vill ha ett grundavdrag på "minst ett basbelopp". Vi i CUF skriver i vår tur i vårt sakpolitiska program att vi vill ha en skatterabatt som "bör ligga på 40 000 kr". Det motsvarar ett grundavdrag på åtminstone 120 000 kr, och därmed en betydligt större progressivitet än vad som finns i gällande skattesystem. Inkomster upp till 10 000 kr i månaden skulle vara helt skattefria! Detta är en väsentlig skillnad mot dagens stat, där den som har låga inkomster betalar in stora delar av dem för att sedan istället få tillbaka pengar i form av bidrag.

I övrigt innebär förslaget flera fördelar. Ett enklare regelverk innebär väsentliga förenklingar för den skattskyldige, både genom att enklare regler är lättare att hantera (mindre krångel vid deklarationen), men att systemet är mer förutsebart. Hur många har någon gång försökt få förklaringar av om hur en regel egentligen fungerar, i ett praktiskt fall, av Skatteverket, och fått ett svar som var lika svårt att förstå som informationsmaterialet, och därför frågat igen och fått ett annat svar? Ett enklare utformat skattesystem skulle också spara resurser på Skatteverket. Även en indirekt effekt genom minskat fuskande vore trolig.

Ett vanligt argument för platt skatt är att det skulle främja tillväxten. Samtidigt är det främsta argumentet för att detta är en sanning att de flesta länder som infört platt skatt är före detta öststater. Att dessa har hög tillväxt är föga förvånande. Det är inte så svårt att göra bättre ifrån sig när man börjar som sämst i klassen. Samtidigt är det flera andra av öststaterna som inte verkar ha en riktigt lika bra ekonomisk utveckling. Förmodligen är det bara en del av exempelvis Estlands tillväxt som kan skyllas på skattesystemet - men det är orsak nog att se över vårt eget skattesystem.

Uppdatering: Även Henrik Sjöholm har efter att jag publicerade detta inlägg skrivit läsvärt om platt skatt.

2 kommentarer:

Sundevall sa...

Bra inlägg. Du tydliggör det som många till vänster, bl a Sjölander har missat. Jag borde också egentligen ha tagit upp grundavdraget i min post som jag skrev i all hast. Utan ett redigt grundavdrag blir skatten proportionell. Tur nog är det inte vad som föreslås.

Magnus Persson sa...

Jo, därav mitt inlägg. Ärligt talat ska man inte vara så förvånad över det, med tanke på hur vi själva marknadsfört plattskatten utåt.

Centerpartiet har inte direkt varit övertydliga med att en eventuell plattskattemodell fortfarande innehåller ett grundavdrag, och man vet ju att det alltid är enklare att tolka en politisk motståndares åsikter till det värsta (både medvetet och omedvetet...).