23 maj 2006

Intressant läsning om var arbetslöshetsproblemen är värst i Sverige

Vår tredje vice ordförande i CUF, Magnus Andersson, har varit väldigt produktiv på sin blogg de senaste dagarna. Tyvärr har det gjort att en blogginlägg med en länk till en riktigt intressant artikel på DN försvunnit i mängden.

Det DN kommit fram till är att en förkrossande majoritet av de kommuner som har störst arbetslöshetsproblem är styrda av socialdemokraterna. En lika förkrossande majoritet av de som har minst problem med arbetslöshet är borgerligt styrda.

Slump eller orsak och verkan? Det är mig ganska uppenbart att det inte är en slump, men frågan är fortfarande intressant. Det är nämligen inte helt givet vad som är orsak och vad som är verkan.

Är man mer arbetslösa eftersom kommunen leds av socialdemokrater, eller leds kommunen av socialdemokrater eftersom arbetslösa i större utsträckning tenderar rösta rött? En komplex fråga. Antagligen ligger det korrekta svaret någonstans mittemellan.

Hur som helst kan konstateras, att det ingalunda är så att (s) kan skryta med att kunna skapa jobb. I varje fall inte på kommunal nivå...

Inga kommentarer: