01 oktober 2011

Skatt på skatt på skatt...

Att betala skatt är rätt och riktigt. Men att betala skatten två gånger, är det riktigt rätt det? Jag hoppas att Annie tar tag i, som en av sina uppgifter, problemet med att sälja datorprogram via olika former av utländska mellanhänder, som iTunes, AppStore, Android Market, med flera. Det är en växande marknad som öppnar sig särskilt för datastudenter, IT-entreprenörer och andra småföretag.

Tyvärr krockar skattereglerna i Sverige och på EU-nivå rejält, och Skatteverkets slutsats har blivit att moms måste betalas. På hela beloppet, inte bara på den egna intäkten. Trots att i stort sett alla olika app-marknadsplatser i sin tur också tar ut moms. I praktiken betyder det följande för ett hypotetiskt räkneexempel:

Pris till kund: 10 kr
Marknadsplatsens avdrag för moms i exempelvis Luxemburg, 15%: 1,40 kr
Marknadsplatsens provision, säg 30% av totalbeloppet minus utländsk moms (30% av 10 kr minus 1,40 kr): 1,60 kr
Svensk moms, 25%, för hela summan: 2 kr
Kvar till utvecklaren: 5 kr.

Det vill säga momsuttaget på tjänsten ligger totalt på 56%, mer än dubbla svenska momsen! Därav får utvecklaren dra det största lasset och i praktiken betala en moms 61% moms på sin andel av intäkterna (hela den svenska momsen plus dessutom sin andel av den utländska). Mer än den dubbla vanliga svenska momsen, som redan är europahögst. Minst sagt absurt! Hade det gällt en vanlig produkt så hade man bara behövt betala svensk moms på sin del av försäljningssumman, och återförsäljaren hade i sin tur varit momsskyldig för sitt pålägg.

Jag förutsätter att det här är ett av de problem som Annie först kommer ta upp på Näringsdepartementet, det är helt enkelt inte acceptabelt att en hel bransch av entreprenörer hanteras på detta genanta sätt. Ännu värre blir det på grund av att en av branschens giganter, Stardoll, har fått ett särskilt undantag. Rimligtvis borde exakt samma regler gälla om ens app laddas ner en gång om dagen, som om den inbringar intäkter på mångmiljonnivå i månaden. Närings- och finansdepartementet borde arbeta hårt med att justera lagreglerna istället för att utfärda undantag för branschens giganter. Något annat vore att helt åsidosätta principen om likhet inför lagen.

2 kommentarer:

Lars sa...

Mycket bra inlägg, men dock lite fel uträknat.

Av 10 kr blir det 10/1.15≈8.70 kr kvar efter momsen dragits i Luxemburg. Apple tar 30% av 8.70 kr och app-utvecklaren får behålla 70%≈6.09 kr. Skatteverket vill sedan ha 20% av 10 kr i moms, så det är ytterligare 2 kr i moms. Kvar blir 4.09 kr. Det är också dessa siffror som redovisats i media som exempel.

Appar som säljs utanför EU har ingen moms alls och då får man 70% av 10 kr utbetalt från Apple, dvs 7 kr. Skatteverket kräver inte in moms på dessa pengar.

Således blir den "effektiva momsen" 7/4.09=1.71, dvs hela 71%.

Magnus Persson sa...

Jag utvecklar inte appar själv, så därför gjorde jag ett hypotetiskt räkneexempel (tyvärr har inget av mediaexemplen varit lika komplett). Har ju stor betydelse om marknadsplatsen räknar av moms som del av sin provision eller drar den först exempelvis.

Hur som helst trevligt att få de reella siffrorna, försökte leta upp riktiga siffror hos bland annat Apple men informationen var inte särskilt tydlig där.