11 april 2008

Som man ropar får man svar

"Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn, samt statistik."
(Benjamin Disraeli)

Ovanstående citat är viktigt att beakta när man läser om statistik i tidningen. Den journalist som inte ordentligt faktagranskar sitt material riskerar att publicera nyheter som den här. Under förevändningen att vara en saklig undersökning har man ställt nästan uteslutande ledande frågor. Visserligen är själva undersökningen inte fullt lika ovetenskaplig som Aftonbladets rapportering av densamma (för att inte tala om Vänstertidningen Flamman), men det är i alla fall inte bra.

Ett stort antal av frågorna görs nämligen enligt flera antaganden som inte alls nödvändigt är sanna:

  1. Höjning av skattesatsen innebär ökade skatteintäkter (någon borde upplysa SKL och Synovate om Lafferkurvan)

  2. Ökade skatteintäkter skulle leda till ökade satsningar på det aktuella området (olika för olika frågor)

  3. Ökade ekonomiska satsningar på ett visst område leder till ökad kvalitet (vilket kanske inte alls är ett måste - i alla fall i vissa områden finns det en övre gräns för möjlig kvalitet)

  4. Det går inte att sänka både skatter och höja välfärden. Med tanke på att den allt överskuggande delen av skatterna inte används för att finansiera välfärdstjänster är detta ett av de allra mest iögonfallande påståendena.

  5. Slutligen, ett antagande som visserligen bara är implicit, men nog så viktigt: Processen skulle vara kostnadseffektiv. Om bara en av 100 nya skattekronor skulle gå till det uppgivna syftet - så uppfylls fortfarande frågeställningens förutsättningar - men skulle svaren fortfarande vara desamma?


Kort sagt, inget annat än ovetenskapligt och vilseledande. Jag skulle kunna få precis samma procentsatser i en undersökning om sänkta skatter, men genom att ställa frågor som är ledande åt andra hållet.

2 kommentarer:

Aron Etzler sa...

Jag föreslår att du ger alla dina invändningar till den moderatledda gruppen i SKL som ställt frågorna.

Och till det svenska folket, förstås. Vilka tokmössor!

Magnus Persson sa...

Jag skiter i vem som gjort undersökningen, om det så hade varit centerpartister som ställt dem så är det inte en seriöst genomförd undersökning. Det är förvisso inte enkelt att genomföra undersökningar så att de svarande inte påverkas av sättet att ställa frågorna, men detta är utan tvekan ett skräckexempel.