16 oktober 2006

En värdig fredsprisvinnare

Den norska nobelkommittén har som de flesta redan vet utsett Muhammad Yunus och Grameen Bank till fredspristagare. Ett överraskande, men mycket positivt val.

Även om Grameen Bank inte arbetar för världsfred i det stora, mellan länder, kan man knappast säga annat än att de jobbar mycket aktivt, på ett okonventionellt sätt, med att bekämpa fattigdom. Något som i mina ögon antagligen är det bästa sättet att främja världsfred som finns. Genom att ge alla möjlighet att ta lån, bekämpar de en av de nackdelar som marknadsekonomin innebär - att den riskerar att behandla de människor som inte har något från början illa. En förutsättning för att konkurrera med sina varor eller tjänster är ju att överhuvudtaget få ihop startkapitalet. I stora delar av tredje världen gäller tyvärr inte lika förutsättningar, eftersom man inte har lika tillgång till investeringskapital. Det problemet avhjälper organisationer som Grameen Bank.

Dessutom arbetar de med utgångspunkt från människor, och främjar småföretagande. De visar också att vänsterns bild av kapitalister är fel - även den som är rik är mänsklig och vill se en bättre värld. Kan det bli bättre?

Inga kommentarer: